Shri Ram Katha – Ramayan Path: Live

Jai Shri Ram !!

Watch Live Now – Shri Ram Katha Day – 1 To 9
Date : 12 – 08 -2018 to 21 – 08 –2018.Org. By Shri Sankat Mochan Balaji Mandal – Regd. 
Katha Vachak: Achryadurgesh Mishra Guru ji Hansraj Mehta . Phone no. 9811055108, 9911055108.
Place: Shri Nandlal Chachda Bhavan, Near Fountain chowk, Ranibagh, Pitampura, New Delhi – 34.

Shri Ram Katha Day – 9

 

Shri Ram Katha Day – 8

Shri Ram Katha Day – 7

Shri Ram Katha Day – 6

Shri Ram Katha Day – 5

Shri Ram Katha Day -4

Shri Ram Katha Day – 3

Shri Ram Katha Day – 2

 

Shri Ram Katha Day – 1