Hanuman Chalisa श्री गुरु चरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धि हीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु…
Continue Reading