Hanuman Chalisa श्री गुरु चरन सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनऊ रघुबर बिमल जसु जो दायक फल चारि, बुद्धि हीन तनु जानिके सुमिरौ पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोंही हरहु कलेस विकार, चालीसा जय हनुमान ज्ञान गुन सागर,जय कपीस तिहूँ लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा,अन्जनि –Read More →