Shri Parshuram Aarti – श्री परशुराम जी की आरती

Shri Parshuram Aarti

Om jai parsudhar, suaymi jai parsudhari |
Sur nar munijan sevat, shreepati avtari ||
Jamdangni sut narsingh, ma reduka jaya |
Martand brigh vansaj, tribhuvan yas chaya ||
Kandhe sutra janeo, gal, rudraksha mala |
Charan khadao shobhe, tilak tripud bhala ||
Tamra shyam dhan kesaa, sish dalan andhi ||
Mukh ravi tej virajat, taktt varad nena ||
Deen-heen go vipran, rakshak din rena ||
Kar shobhit bar parsu, nigmagam gyata |
Kandh chap-sar veshdav, brahmad kul trata ||
Mata pita tum suami, meet sakha mere |
Meri birad sambharo, duar pada mai tere ||
Ajar-amar shree parsuram ki arti jo gave |
‘om’ shiv saakhi, such sammpati pave ||