Shri Vishwakarma Aarti

Shri Vishwakarma  Aarti

JAI SHRI VISHWAKARMA PRABHU, JAI SHRI VISHWAKARMA |
SAKAL SRISHTI KE KARTA, RAKSHAK STUTI DHARMA
AADI SRISHTI ME VIDHI KO SHRUTI UPDESH DIYA |
JEEV MATRA KA JAG ME, GYAN VIKAS KIYA ||
RISHI ANGIRA TAP SE, SHANTI NAHIN PAI |
ROG GRAST RAJA NE JAB AASHRAYA LEENA |
SANKAT MOCHAN BANKAR DOOR DUHKHA KEENA ||
JAI SHRI VISHWAKARMA…
JAB RATHKAAR DAMPATI, TUMHARI TER KARI |
SUNKAR DEEN PRARTHNA, VIPAT HARI SAGARI ||
EKANAN CHATURANAN, PANCHANAN RAJE |
TRIBHUJ CHATURBHUJ DASHBHUJ, SAKAL ROOP SAJE ||
DHYAN DHARE TAB PAD KA, SAKAL SIDDHI AAVE |
MANN DVIVIDHA MIT JAVE, ATAL SHAKTI PAVE ||
SHRI VISHWAKARMA KI AARTI JO KOI GAVE |
BHAJAT GAJANAND SWAMI, SUKH SAMPATI PAVE ||
JAI SHRI VISHWAKARMA…